Strona główna
Budownictwo
Tutaj jesteś

Dlaczego warto zrobić szkolenie f-gazy?

16 listopada 2021 szkolenie f-gazy

Odpowiednie szkolenie f-gazy pozwala uzyskać certyfikat do pracy z gazami fluorowanymi stosowanymi w wielu różnych urządzeniach. To nie tylko świetny krok naprzód w poszerzaniu swoich kwalifikacji, ale również wymagane uprawnienie, bez którego niemożliwa jest praca przy wielu urządzeniach i produktach wykorzystujących do swojego działania gazy fluorowane. Taki kurs kończy się egzaminem, która pozwala uzyskać uprawnienia wydane przez państwowy Urząd Dozoru Technicznego. Dlaczego warto odbyć szkolenie f-gazy? Przeczytasz w poniższym wpisie.

Szkolenie f-gazy – kto powinien je zrobić?

W 2015 roku przez Unię Europejską została wprowadzona ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową. Wszystko po to, aby zniwelować destrukcyjny wpływ na naszą planetę. Zapisy tych przepisów mówią, że każda osoba, która na co dzień ma kontakt z f-gazami, musi posiadać odpowiedni certyfikat uprawniający do pracy. Co istotne, wszystkie urządzenia, które zawierają f-gazy muszą być rejestrowane. Substancje te, używane są w pompach ciepła, urządzeniach klimatyzacyjnych, samochodach dostawczych oraz systemach ochrony przeciwpożarowej. Uprawnienia te są wymagane do instalacji, konserwacji oraz serwisowania takich urządzeń i obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwalają również na likwidację, odzysk oraz kontrolowanie urządzeń opierających swoje działanie o f-gazy. 

Uprawnienia na f-gazy – jakie?

Uprawnienia, które są wymagane przy pracy dotyczącej konserwacji, instalacji czy serwisowania urządzeń dzielą się na cztery kategorie. Należą do nich:

  • Kategoria I i II – uprawnienia tej kategorii pozwalają na sprawdzanie, konserwacje i serwisowanie urządzeń oraz odzysk gazów fluorowanych urządzeń stacjonarnych i ruchomych.
  • Kategoria III – daje możliwość odzysku gazów cieplarnianych fluorowanych z urządzeń stacjonarnych i ruchomych, pomp ciepła i klimatyzacji. 
  • Kategoria IV – pozwala na kontrolę urządzeń związaną z wyciekami gazów fluorowanych. 

Decydując się na szkolenie f gazy kategorii I można zdobyć certyfikat, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie szerokiego zakresu pracy z urządzeniami wykorzystującymi gazy fluorowane. Warto wiedzieć, że jest to szkolenie wymagane, bez którego przystąpienie do wyżej wymienionych prac jest niezgodne z prawem ustanowionym przez Unię Europejską. Przystąpienie do szkolenia to również możliwość rozwijania i poszerzania swoich umiejętności, a tym samym swojej wartości na rynku pracy W dzisiejszych czasach zdobycie uprawnień jest niezwykle proste, ze względu na możliwość odbycia szkolenia online w dogodnym dla siebie terminie. To niesamowita wygoda i oszczędność czasu. 

Jak zdobyć certyfikat?

Certyfikat ze szkolenia f-gazy można uzyskać pod warunkiem podejścia do egzaminu państwowego w akredytowanym ośrodku szkoleniowym Urzędu Dozoru Technicznego, jak np. kursy-zawodowe24.pl. Warto wiedzieć, że decydując się na odbycie szkolenia w takim centrum szkoleniowym można mieć pewność pozyskania pisemnego certyfikatu f-gazy UDT. Taki egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Korzystając ze szkoleń można mieć pewność bezproblemowego uzyskania uprawnień. Warto wiedzieć, że dokument ten uprawniający do pracy z urządzeniami wykorzystującymi gazy fluorowane jest wymagany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wszystko to w trosce o naszą planetę i nasze lepsze jutro.

Szkoła budowania MURATORA

Redakcja dombudowniczy.pl

Jesteśmy grupą zajmującą się doradztwem w kwestiach związanych z budową i remontami. Dzielimy się wiedzą z zakresu budowy, remontów i wyposażenia domów oraz mieszkań.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Czy warto zainwestować w fotowoltaikę
Dokręcanie śruby

Jesteś zainteresowany reklamą?