| Elektryk, firma elektryczna | | | | | |

Okresowe szkolenia bhp bogatynia

Kurs BHP

Każdy pracownik, który zaczyna pracę w nowiusieńkim przedsiębiorstwie musi odbyć szkolenie BHP, to znaczy szkolenie z zakresu bezpieczeństwa a także higieny pracy. Jest ono przymusowe. Szkolenie takie powinien pracownikowi zagwarantować pracodawca. Odbywa się ono na obszarze miejsca pracy. Dopiero po odbyciu takiego szkolenia chlebodawca może dopuścić pracownika na miejsce pracy. Szkolenie BHP trwa parę godzin. Szkolenie BHP jest niemniej jednak powtarzane. Cykliczne szkolenia BHP odbywają się co parę lat. Całość w zależności od tego jakie stanowisko pracy zajmujemy. Szkolenie okresowe z reguły dotyczy tych rozkazów, które przeobraziły się w międzyczasie, tak żeby pracownik był zawsze na bieżąco. Okresowy kurs BHP nie musi być wiecznie realizowany przez szczególnego instruktora. Wielokrotnie taki kurs, zwłaszcza jeśli chodzi o stanowiska biurowe, realizuje sam pracodawca. Może on bowiem pozyskać takie upełnomocnienia samemu kończąc poprawny kurs BHP.
    sitemap