| www.ggsprojekt.pl/pozwolenia-wodnoprawne/ | | | | | |

Anodowanie aluminium

Galwanizowanie aluminium.

Jednym ze sposobów uszlachetniania powierzchni aluminium jest poddanie go procesowi anodowania. Anodowanie różnych materiałów to oczywiście technika galwanizerska znana od dawien dawna. Anodowanie aluminium to proces nieco trudniejszy niż poddawanie temu zabiegowi innych metali, niemniej opracowano skuteczne metody jego prowadzenia.
Jakie są rodzaje anodowania aluminium i co dzięki temu można uzyskać?
Stosowane są zasadniczo trzy rodzaje tego procesu: typ I, typ II i typ III.
Nie wchodząc w szczegóły, polega to na zastosowaniu tutaj różnych kwasów w różnych stężeniach. Dzięki temu uzyskuje się różne, żądane efekty.
Anodowanie aluminium zwiększa jego odporność na korozję, utwardza powierzchnię, i pozwala barwić ten metal, co podnosi walory estetyczne wykonanych z niego przedmiotów.

 

    sitemap