| rzeczoznawca majątkowy legionowo | | | | | |

Komórki somatyczne sulęcin

Komórki somatyczne a płciowe

Człowiek jest organizmem hierarchicznie uporządkowanym. Najmniejszymi jednostkami budującymi nasze ciała są komórki, które tworzą tkanki, a te w następnej kolejności tworzą narządy, budujące układy, np: oddechowy, wydalniczy czy odpornościowy. Odróżniamy parę podziałów komórek, między innymi na komórki somatyczne oraz płciowe.
Te pierwsze zawierają diploidalny zestaw chromosomów, czyli 46, a drugie haploidalny, czyli 23. Komórki płciowe są określane gametami, ponieważ w procesie zapłodnienia scalają się ze sobą, tworząc zygotę, będącą początkiem nowego organizmu.
Komórki somatyczne są też używane w procesie klonowania. Jedną z takich metod jest wzięcie komórki od jednego organizmu i materiału genetycznego od drugiego, co pozwala na sklonowanie danego organizmu.
    sitemap