| ranking chwilówek | hologramy na elektroniczną legitymację studencką els poznań | | | | |

wzór na współczynnik przenikania ciepła warszawa

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest współczynnikiem, który określa się dla przegród cieplnych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie. Dzięki niemu możliwe jest obliczenie wielkości ciepła, które przenika przez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła pozwala porównywać przegrody budowlane pod kątem własności cieplnych. Lepsza izolacja związana jest z mniejszą wartością tego współczynnika.
Wzór na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym wzorze S oznacza powierzchnię przegrody, T wyznacza się poprzez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, zaś q jest strumieniem ciepła. Natomiast U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.

 

Oznaczone
    sitemap